Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2018

20:54
6819 7f24
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viaOnly2you Only2you

March 02 2018

12:04
3902 a854
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaasylopath asylopath
11:57
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Odette i inne historie miłosne"
Reposted fromromesanatomy romesanatomy viasoko soko

February 28 2018

19:42
Reposted fromFlau Flau viaou ou
19:03
Reposted frombarock barock viaasylopath asylopath
19:00
5996 e82d 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viayourhabit yourhabit
18:57
Czasami trzeba wiedzieć kiedy przestać prosić o spotkania, jeżeli ktoś kompletnie Cie nie szanuje. 
Reposted fromyourhabit yourhabit vianezavisan nezavisan

February 19 2018

17:20
4472 6880 500

Edvard Munch - Consolation. 

February 12 2018

21:14
8666 19e3
Reposted fromsoulwax soulwax viaasylopath asylopath
21:13
4687 573d 500

February 08 2018

16:23
16:23
0551 19cf
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viaasylopath asylopath
16:23
7580 7484 500
Reposted frompiehus piehus viaasylopath asylopath
16:22
- Nie zraniło cię to wtedy?
- Zraniło okropnie.
- I co zrobiłaś?
- Wyjęłam z serca drzazgę i poszłam swoją drogą. 
- Myślisz, że to jest najlepszy sposób?
- Jedyny możliwy. Wybaczyć i iść dalej. I pamiętać, że żyjemy tu wszyscy razem i jakoś musimy funkcjonować, żeby nie robić sobie nawzajem krzywdy. Gdyby każdy miał żyć osobno, to z pewnością zostalibyśmy umieszczeni pojedynczo w odległych od siebie galaktykach.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaasylopath asylopath
16:22
1102 479e
Reposted fromkarahippie karahippie viaasylopath asylopath
16:21
5964 8d44
Reposted frombrumous brumous viatimmoe timmoe
16:21
16:18
0201 2be6
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws vialadylena ladylena
16:18
2792 39e4
Reposted frombrumous brumous vialadylena ladylena
16:17
Reposted frommesoup mesoup vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl