Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

16:26
3140 efa5 500
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes vialadylena ladylena
16:26
4120 f0a4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaasylopath asylopath
16:24
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
16:23
3062 24b1
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaasylopath asylopath
16:23
5330 e8e5 500
mistrzostwo! :D
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaasylopath asylopath
16:23
4305 ad45
Reposted fromkarahippie karahippie viaasylopath asylopath
16:20
5151 b10e
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatimmoe timmoe
16:19
2502 fd9d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatimmoe timmoe
16:17
3959 ee5a 500
Reposted fromaunds aunds viatimmoe timmoe

November 20 2017

21:09
6351 980f 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viate-quiero te-quiero
21:08
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viate-quiero te-quiero
21:06
-Co tam słychać?
-Wszystko w porządku.
-Opisz mi to.
-Co mam Ci niby opisywać, wszystko jest zawarte w krótkim zwrocie "w porządku".
-Nic nie jest w nim zawarte. Nie mam bladego pojęcia o czym teraz myślisz. Nie wiem gdzie jesteś, jaki zapach czujesz, czy się uśmiechasz. Czy twoje dłonie są ciepłe czy zimne. Na co patrzysz. Czy jesteś bezgranicznie szczęśliwa czy czujesz się źle. Słowo "w porządku" tak naprawdę nie mówi nic.
Reposted fromrevalie revalie viate-quiero te-quiero
21:06
9459 d73d 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viate-quiero te-quiero
21:03
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viate-quiero te-quiero
20:59
3826 5c86 500
Reposted fromzi zi viayourhabit yourhabit
20:57
20:57
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaasylopath asylopath
20:29
4364 c2d8
20:29
4939 6a07
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaasylopath asylopath
20:27
Ze zdumieniem słuchałam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natychmiast opowiedzieć innej kobiecie” i „żeby zdradzić nie trzeba wcale wychodzić z domu, bo wystarczy mieć telefon lub dostęp do Internetu.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromzyta zyta viate-quiero te-quiero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl